اجاره ساعتی لیفتراک مستر لیفتراک

آشنایی با خطرات و ممنوعیت ها در اجاره لیفتراک (بخش اول)

آشنایی با خطرات و ممنوعیت ها در اجاره لیفتراک (بخش اول)

 

با اجاره لیفتراک می توانید حمل و جا به جایی بار هایتان را به درستی انجام دهید. با اجاره لیفتراک به جای خرید لیفتراک هزینه های حمل و باربری را کاهش دهید. شما می توانید با شناخت کافی از انواع لیفتراک و همچنین شرایط اجاره لیفتراک امکانات مناسبی را برای حمل بار فراهم کنید. برای آشنایی با اجاره لیفتراک و مدل های مختلف لیفتراک می توانید مقالات قبلی را مطالعه کنید. علاوه بر شناخت لیفتراک و انواع آن باید در مورد ممنوعیت هایی که اجاره لیفتراک و استفاده از اطلاعات لازم را کسب کنید.

کسانی که با لیفتراک و خودروهای حمل بار در ارتباط اند اگر مراقبت های لازم را انجام ندهند ممکن است دچار آسیب و جراحت شوند. طبق آخرین تحقیقات در سال 2015 مشخص شد که 67 کارگر در سال 2012 بر اساس جراحت های وارده توسط لیفتراک فوت شدند. برای اطلاع از 4 مورد مهم قبل از اجاره لیفتراک می توانید مقالات قبل را مطالعه کنیدسازمان سلامت و امنیت چه فاکتور هایی را در به خطر انداختن سلامت افراد در اجاره لیفتراک دخیل می داند؟

 • آموزش های نادرست یا عدم آموزش به رانندگان لیفتراک
 • رانندگی خیلی تند با لیفتراک
 • رانندگی با لیفتراک های سنگین بدون مهارت های کافی
 • اجاره دادن به تمام کارگران به راندن لیفتراک.
 • سیستم هشدار دهنده ی نادرست.
 • شوخی کردن های نا به جا به وسیله لیفتراک
 • نگهداری نا صحیح از لیفتراک

برای جلوگیری از آسیب های احتمالی چه راه کارهایی در اجاره لیفتراک پیشنهاد می شود؟

 • در اجاره لیفتراک هرگز نباید بیش از وزن پیشنهاد شده بار حمل کنید.
 • در اجاره لیفتراک حتما باید قبل از سوار شدن و استفاده از لیفتراک آن را به خوبی بازرسی کنید.
 • نقطه ضعف های لیفتراک را به خوبی بشناسید.
 • در هنگام رانندگی لیفتراک باید موانع موجود در راه را به خوبی بشناسید.
 • در هنگام استفاده از لیفتراک باید عابرین پیاده و کارگر ها از محل دور بمانند.
 • حتما وقتی اجاره لیفتراک را انجام داده اید باید از هشدار های پشتیبان، چراغ های خطر و آینه به خوبی استفاده کنید.
 • اگر هنگام راندن لیفتراک کسی پیاده در حال عبور از مسیر شما بود سرعتتان را کم کنید و بایستید تا شخص رد شود، سپس به مسیرتان ادامه دهید.