اجاره ساعتی لیفتراک مستر لیفتراک

چند سوال مهم برای اجاره یا خرید لیفتراک

برای اجاره و یا خرید یک لیفتراک می بایست شما چند سوال اساسی را در ذهن خود داشته باشید تا بتوانید بهترین ها را انتخاب کنید

   

   1. بار متوسط شما چقدر سنگین است؟

   1. بزرگترین بار شما چقدر سنگین است؟

   1. شیب زمین محیط کار شما چگونه است؟

   1. برای بلند کردن بارهای خود به چه تناژ لیفتراک نیاز خواهید داشت؟

   1.  از چه نوع لیفتراکی بسته به سوخت استفاده شود؟

   1. آیا در محیط بسته قصد استفاده از لیفتراک دارید و یا محیط باز؟

   1. کمترین هزینه و بیشترین کاربرد در انتخاب لیفتراک کدام است؟

   

  برای اجاره لیفتراک با کارشناسان مستر لیفتراک(آقای لیفتراک ایران) مشاوره کنید