اجاره ساعتی لیفتراک مستر لیفتراک

حمل خودروبر بادسان با تاکید بر رعایت اصل ایمنی

آقای لیفتراک - مستر لیفتراک - اجاره لیفتراک فوری جهت جا به جایی بار در شهرک صنعتی و کارخانجات تهران و کرج - اجاره جرثقیل و خودروبر

ایمنی مهمترین مسئله ای است که هر کسی اعم از کارکنان و رانندگان جرثقیل باید به آن توجه داشته باشند.، چون با یک اشتباه ساده امکان دارد جان چند نفر از کارکنان و یا حتی افراد عابر را به خطر انداخت. که با هیچ قیمتی قابل جبران نخواهد بود.

ما در این راستا قدم بر می داریم و در اولویت اول ما ایمنی قرار دارد بر این اساس رانندگان مستر لیفتراک (آقای لیفتراک ایران) آموزش های لازم را در این زمینه دیده اند